UNICRI United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Esittely

Lue virallinen kuvaus

Keitä olemme

Yhdistyneiden Kansakuntien alueiden välisen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos ( UNICRI ) perustettiin vuonna 1968 talous- ja sosiaalineuvoston (ECOSOC) päätöslauselman 1086 B (XXXIX) mukaisesti, jossa kehotettiin laajentamaan Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaa rikosten ehkäisyssä ja rikosoikeudellisessa toiminnassa. Instituutti on itsenäinen Yhdistyneiden Kansakuntien laitos, ja sitä hallitsee tällä hetkellä ECOSOCin 24. toukokuuta 1989 UNICRI päätöslauselma nro 1989/56. UNICRI toimii Yhdistyneiden Kansakuntien rikostentorjunta- ja rikosoikeusohjelmien verkoston puitteissa.

UNICRI : n tavoitteet ovat:

 • edistää tietoisuutta rikollisuuteen liittyvistä ongelmista;
 • edistää oikeudenmukaisia ja tehokkaita rikosoikeusjärjestelmiä;
 • tukea kansainvälisten välineiden ja muiden standardien noudattamista;
 • helpottaa kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä ja oikeusapua.

Instituuttia hallinnoi valtiovarainministeriö, joka koostuu eri maiden tunnetuista asiantuntijoista.

Mitä UNICRI tekee

UNICRI tukee muita kansainvälisiä järjestöjä, kansallisia ja paikallisia hallituksia, kansalaisjärjestöjä, akateemisia oppilaitoksia ja oppilaitoksia sekä suuria yhteisöjä:

 • määrällinen ja laadullinen analyysi;
 • luotettavan tietämyksen ja tiedon perustamisen perustaminen;
 • määritellä asianmukaiset strategiat, politiikat ja välineet;
 • käytännöllisten mallien ja järjestelmien suunnittelu;
 • koulutuksen ja teknisen yhteistyön suunnittelu ja täytäntöönpano alueiden välisellä ja kansallisella tasolla;
 • vaihtaa ja levittää tietoja ja asiakirjoja maailmanlaajuisesti vastatakseen kansainvälisen yhteisön tarpeeseen;
 • neuvontapalvelujen tarjoaminen.

UNICRI asettaa Yhdistyneiden Kansakuntien UNICRI toimintaansa Yhdistyneiden Kansakuntien rikosten ehkäisemisen ja rikosoikeuden valiokunnan ilmoittamien painopisteiden mukaisesti. Instituutti on tiiviissä yhteistyösuhteessa YK: n elimiin ja virastoihin, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaineiden ja rikosten torjuntaa käsittelevään toimistoon (UNODC).

Toiminnassaan UNICRI : n kumppaneina on laaja joukko hallitustenvälisiä ja hallitustenvälisiä laitoksia sekä akateemisia laitoksia ja kansalaisjärjestöjä.

Toiminta-alueet

Yli 50 vuoden kokemuksella UNICRI on organisoinut työohjelmansa ja toimintatapansa, jotta ne voivat aina vastata kansainvälisen yhteisön tarpeisiin.

UNICRI toimii erikoistuneilla markkinarajoilla ja valikoiduilla aloilla rikollisuuden ehkäisemisessä, oikeudenmukaisuudessa, turvallisuuden hallinnassa, teknologian kehityksen, terrorismin torjunnan ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden riskeissä ja UNICRI . UNICRI ohjelmissa keskitytään eri aloihin, joilla pyritään luomaan ja testaamaan uusia ja kokonaisvaltaisia lähestymistapoja rikollisuuden ehkäisemisessä ja oikeudenmukaisuuden ja kehityksen edistämisessä. UNICRI lla on johtava rooli tiettyjen markkinarajojen suhteen ja tukee muiden kansainvälisten järjestöjen työtä erikoistuneiden ja kehittyneiden palvelujen avulla.

Instituutin nykyiset painopisteet ovat:

 • Tekoäly ja robotti
 • Kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinriskien vähentäminen;
 • Cyber-rikoksia;
 • Jalometallien ja jalokivien laiton kauppa;
 • Ympäristörikokset;
 • Matkailu ja suurten tapahtumien turvallisuus;
 • Väkivaltainen ääriliike (mukaan lukien väkivaltaisten äärimmäisten rikollisten kunnostaminen ja uudelleensopeuttaminen);
 • Perheväkivalta;
 • Haavoittuvien väestön ja uhrien suojelu;
 • Alaikäinen oikeus;
 • Kansainvälinen rikosoikeus.

University for Peace

Rauhan Yliopisto (UPEACE) , jonka pääkonttori sijaitsee Costa Ricassa, on perustamissopimusjärjestö, joka perustettiin vuonna 1980 kansainvälisen sopimuksen perusteella, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselmassa 35/55, ja jolla on valtuudet "tarjota ihmisyyttä kansainväliselle toimielimelle. korkeakoulutusta rauhan edistämiseksi ja tavoitteena edistää kaikkien ihmisten keskuudessa ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja rauhanomaisen rinnakkaiselon henkeä, edistää kansojen välistä yhteistyötä ja auttaa vähentämään esteitä ja uhkia maailmanrauhalle ja edistykselle. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja ".

YK : n rauhaa koskevan yliopiston peruskirjan 15 artiklalla sille myönnetyn toimeksiannon perusteella UPEACE toteuttaa maisteriohjelmia ja tohtorintutkinto-ohjelmia aloilla, joilla edistetään rauhaa ja turvallisuutta .

Sijainnit

Torino

Osoite
Viale Maestri del Lavoro, 10
I-10127 Torino, Piemonte, Italia