Keystone logo

2 Laki Ohjelmat sisään Oikeustieteen opinnot Hallinto-oikeuden opinnot Lakisääteinen riskinhallinta 2024

Suodattimet

Suodattimet

  • Oikeustieteen opinnot
  • Hallinto-oikeuden opinnot
  • Lakisääteinen riskinhallinta
Opintoalat
  • Oikeustieteen opinnot (2)
  • Takaisin pääluokkaan
Sijainnit
Etsi lisää paikkoja
Tutkinnon tyyppi
Kesto
Opiskeluvauhti
Kieli
Kieli
Opintomuoto

Popular degree type

Popular study format

Laki Ohjelmat sisään Oikeustieteen opinnot Hallinto-oikeuden opinnot Lakisääteinen riskinhallinta

Mitä on oikeudellinen riskienhallinta?

Oikeudellinen riskienhallinta on prosessi, jolla ennakoidaan, lievennetään ja suunnitellaan oikeudellisia ongelmia, joita voi esiintyä yrityksessä tai muussa organisaatiossa. Oikeudellinen riskienhallinta auttaa yrityksiä välttämään taloudellisia menetyksiä, oikeudenkäyntikuluja ja huonoa suhdetoimintaa. Oikeudellisten riskien hallinnan tavoitteena on ennaltaehkäistä ennakoivasti tilanteita, joissa voi olla oikeudellisia ongelmia. Oikeudelliset riskit voivat vaikuttaa yksittäisiin henkilöihin, osastoihin, tiimeihin tai kokonaisiin organisaatioihin. Joitakin esimerkkejä liiketoiminta-alueista, jotka käyttävät oikeudellisia riskienhallintatekniikoita, ovat sopimusten luominen, käytäntöjen kirjoittaminen, ja työntekijöiden palkkaaminen.

Oikeudellisten riskien hallinnasta vastaavat henkilöt tuntevat sekä julkisoikeuden että yrityspolitiikan. He voivat tunnistaa ongelmat ennen niiden syntymistä, kehittää strategioita ongelmien ehkäisemiseksi ja luoda suunnitelmia oikeudellisten kysymysten käsittelemiseksi, kun ne tapahtuvat. Oikeudelliset riskienhallintapäälliköt auttavat organisaatioita toimimaan aina lain mukaisesti ja samalla saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet. Oikeudellisen riskienhallinnan perimmäisenä tavoitteena on välttää oikeudelliset ongelmat. Oikeudellisissa kysymyksissä tehokas oikeudellisten riskien hallinta varmistaa kuitenkin parhaan mahdollisen lopputuloksen organisaatiolleen.

Mitä hyötyä on oikeudellisten riskien hallinnan opiskelusta yliopistossa?

Oikeustieteen opiskelijat, jotka opiskelevat oikeudellista riskienhallintaa, oppivat minimoimaan ja suunnittelemaan yrityksen toimintaan liittyvät riskit. Heidän ymmärryksensä laeista ja määräyksistä antaa heille mahdollisuuden tulla arvokkaiksi organisaationsa jäseniksi. Opiskelijat voivat myös oppia oikeudellisista prosesseista, oikeuskäytännöstä ja hallituksen vastuusta, jolloin he voivat jatkaa uraa siellä, missä tätä asiantuntemusta tarvitaan.

Mitä opiskelen juridisen riskienhallinnan tutkintoni aikana?

Opiskelija oppii oikeudellisista prosesseista, oikeuskäytännöstä, hallituksen vastuusta ja laista, joka liittyy eri toimialoihin. Oikeudellisen riskienhallinnan opiskelijat oppivat noudattamaan lakeja samalla kun he tekevät liiketoimintaa. He saavat myös työtietoa sopimuksista, politiikoista ja palkkaamismenettelyistä.

Mitä voin tehdä oikeudellisen riskienhallinnan tutkinnollani?

Monet liiketoiminta-alueet edellyttävät oikeudellisten prosessien, oikeuskäytännön ja hallituksen vastuun tuntemusta, ja henkilöille, jotka voivat ennakoida ja lieventää oikeudellisia riskejä, on tarjolla monia rooleja. Opiskelija voi käyttää tutkintoaan työskentelemään useilla eri aloilla, kuten vähittäiskaupassa, tekniikassa, ilmailussa ja kiinteistöalalla. He voisivat myös mennä pienyritysten konsultointiin tai avata oman yrityksen, joka on erikoistunut oikeudelliseen riskienhallintaan.