Keystone logo

The United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)

A logo

Johdanto

Instituutti

Vuonna 1963 perustettu itsenäinen YK: n elin, Yhdistyneiden Kansakuntien koulutus- ja tutkimusinstituutti (www.unitar.org) on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmän koulutushaara, ja sillä on valtuudet parantaa YK: n tehokkuutta diplomaattisella koulutuksella ja lisätä kansallisten toimien vaikutusta lisäämällä yleistä tietoisuutta, kouluttamalla ja kouluttamalla poliitikkoja.

UNITAR tarjoaa koulutus- ja valmiuksien kehittämistoimia pääasiassa kehitysmaiden avustamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota vähiten kehittyneisiin maihin, kehitysmaiden pieniin saarivaltioihin (SIDS) ja muihin haavoittuvimpiin ryhmiin ja yhteisöihin, mukaan lukien konfliktitilanteissa olevat. Instituutti käsittelee aiheita laaja-alaisilla toimintasuunnitelman 2030 tukemiskyvyillä, monenvälisyyden vahvistamisessa, ympäristön kestävyyden ja vihreän kehityksen edistämisessä, kestävyyden ja humanitaarisen avun parantamisessa, kestävän rauhan edistämisessä sekä taloudellisen kehityksen ja sosiaalisen osallisuuden edistämisessä.

Se tutkii myös innovatiivisia oppimislähestymistapoja, -menetelmiä ja -välineitä sekä soveltavaa tutkimusta kriittisten kysymysten, kuten katastrofiriskien vähentämisen ja humanitaaristen hätätilanteiden ratkaisemiseksi.

Työskentelemme hengessä, ettemme jätä ketään taaksepäin, ja pyrimme pääsemään ensin kauimpana. Tämän saavuttamiseksi koulutusohjelmamme riippuu myös avunantajien tuesta. Pyydämme avunantajamaita ja muita avunantajayhteisöjä auttamaan meitä, jotta voimme suunnitella ja tarjota korkealaatuista koulutusta erityisesti erityistilanteissa oleviin maihin.

Näkemyksemme

"Maailma, jossa tietovaltaiset ihmiset, instituutiot ja organisaatiot saavuttavat tulokset maailmanlaajuisten haasteiden voittamiseksi."

Instituutin tavoitteena oleva visio heijastaa pyrkimystä tuloksiin ja ohjelmointiin kehittää yksilöiden, instituutioiden ja organisaatioiden valmiuksia selviytyä globaaleista haasteista.

Tehtävämme

"Kehitetään valmiuksia parantaa maailmanlaajuista päätöksentekoa ja tukea maatasoista toimintaa paremman tulevaisuuden muotoilemiseksi."

Perustoiminnot

Instituutti:

  • suunnittelee ja tarjoaa innovatiivista koulutusta yksilöiden, organisaatioiden ja instituutioiden tarpeisiin vastaamiseksi;
  • helpottaa tiedon ja kokemusten jakamista verkottuneiden ja innovatiivisten prosessien kautta;
  • tutkii ja pilotoi innovatiivisia oppimisstrategioita, lähestymistapoja ja menetelmiä; ja
  • neuvoo ja tukee hallituksia, YK: ta ja muita kumppaneita teknologiapohjaisilla tietoon liittyvillä palveluilla.

Nykyään UNITAR-ohjelmointialue on todella globaali, ja sen toiminta kattaa koko Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenyyden ja yli 40 000 henkilöä hyötyy noin 500 koulutuksen ja niihin liittyvien tapahtumien järjestämisestä vuodessa. Koskaan aikaisemmin instituutin ohjelmointi ei ole ollut niin monimuotoista kuin tällä hetkellä, ja siinä on laaja valikoima oppimista ja muun tyyppisiä tapahtumia, jotka kattavat aiheet monenvälisyyden laajoilla alueilla; taloudellinen kehitys ja sosiaalinen osallisuus ympäristön kestävyys ja vihreä kehitys kestävä rauha; sekä tutkimus- ja teknologiasovellukset.

Instituutti on myös monipuolistanut koulutuksen tarjontaa, sillä e-oppimiskurssit muodostavat nyt kolmanneksen kaikista tapahtumista ja yli 5000 opiskelijaa maailman eri puolilta hyötyi instituutin virtuaalisesta oppimisympäristöstä vuonna 2012. Suorittaessaan Instituutti painottaa luonnollisesti paljon oppimiseen liittyvien tuotteiden ja palvelujen toimittamista, tiedon siirtämistä, taitojen jakamista ja tietoisuuden lisäämistä käyttäytymisen muutosten aikaansaamiseksi ja edunsaajien muiden valmiuksien kehittämiseksi.

Oppimisen rinnalla instituutti harjoittaa myös koulutukseen liittyviä ja muita neuvoa-antavia tukipalveluja hallituksille laajemman sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen tulosten saavuttamiseksi, kuten institutionaalisten valmiuksien kehittämiseksi.

Sijainnit

  • UNITAR, Palais des Nations, CH-1211, Geneva

  • Switzerland Online

  • San José

  • Laxenburg

  • Universidad Europea de Valencia, , Valencia

Kysymyksiä