Keystone logo
Löydä lainopillinen todistus

Etsi lainopillinen todistus

Mitä opiskella
Missä opiskella

Oikeustieteen todistukset tai oikeustieteen opintojen todistukset ovat jatkotason todistus, joka välittää asiantuntemusta valitusta aiheesta tai alalla. Lakitutkinnot on suunniteltu parantamaan opiskelijoiden ymmärrystä oikeusteoriasta ja oikeusjärjestelmien viitekehyksestä. Lakitutkintoja tarjoaa ja myöntää useimmiten yliopiston oikeustieteen korkeakoulu.

Opiskelijat voivat päättää suorittaa lakitodistuksen useista syistä. Ensimmäisen vuoden oikeustieteen opiskelijoille oikeustieteen todistukset voivat olla tapa mukauttaa lakiohjelmaa tiettyjen akateemisten etujen tai uratavoitteiden mukaan. Lakitutkinnot voivat myös antaa pääsyn korkeampaan oikeusasteen koulutukseen, kuten LLM. Jotkut työnantajat voivat suhtautua myönteisesti lakiasiakirjoihin vakuutuksena ehdokkaan asiantuntemuksesta ja sitoutumisesta oikeusalaan. Useimmissa tapauksissa oikeustieteen todistusohjelmaan hyväksyminen edellyttää, että opiskelija on oikeustieteen opiskelija; Jotkut todistukset ovat kuitenkin poikkitieteellisiä, ja ne voivat suorittaa muiden aineiden, kuten liiketalouden tai lääketieteen, opiskelijat.

Mahdolliset asianajajat saattavat haluta suorittaa lakitodistuksen parantaakseen pätevyyttään ja parantaakseen mahdollisuuksiaan työskennellä valitulla alalla. Lakitodistusta voidaan käyttää myös oikeudellisena neuvonantajana, oikeudellisena konsulttina tai lakiosaston johtajana yrityksessä tai liiketoiminnassa.

Jos olet ensimmäisen vuoden oikeustieteen opiskelija, sinun kannattaa harkita oikeustieteen todistusta. Todistukset voidaan suorittaa sen ohjelman kautta, johon opiskelet tai erillisen oppilaitoksen kautta. Jotkut yliopistot ja lakikoulut tarjoavat oikeustodistuksia verkossa tai etäopiskeluohjelmien kautta. Jos harkitset lakitodistusta ilman juristin tutkintoa, on tärkeää varmistaa, että sinulla on tarvittavat edellytykset ja pätevyys.

Äskettäin lisätyt ohjelmat