Oikeustieteen maisteri eurooppalaisessa rikosoikeudessa globaalissa ympäristössä

Yleistä

Lue lisää ohjelmasta oppilaitoksen verkkosivuilta

Ohjelman kuvaus

Euroopan avoimet yhteiskunnat ja rikosoikeus: haastava suhde

Rikosoikeusjärjestelmät kohtaavat kansainvälistymisen, digitalisoitumisen ja Euroopan yhdentymisen haasteet. Kansallisten rikosoikeusjärjestelmien on oltava vuorovaikutuksessa muiden lakien ja muiden oikeusjärjestysten kanssa. Tämä käy selvästi ilmi Euroopasta, jossa huomattava osa kansallista aineellista ja prosessuaalista rikoslakia on saatettu EU: n lainsäädännön soveltamisalaan. EU: n laki ja rikoslaki ovat käyneet dynaamisen vuorovaikutuksen, joka muotoilee ja määrittelee uudelleen niiden perusta. Tämä on tarpeen rikollisuuden hallitsemiseksi ja asianmukaisen prosessin varmistamiseksi kansallisella, EU: n ja kansainvälisellä tasolla (YK, Euroopan neuvosto), mutta myös EU: n politiikkojen täytäntöönpanemiseksi ja Euroopan aseman säilyttämiseksi maailmanlaajuisena toimijana turvallisuuden ja rikosoikeuden alalla.

Professori François Kristen kertoo videossa maisteriohjelmasta Eurooppalainen rikosoikeus globaalissa kontekstissa ja tämän maisterin tarjoamista uranäkymistä:

Integroitu rikosoikeus: mahdollisuudet ja haasteet

Utrecht University LLM eurooppalaisessa rikosoikeudessa globaalissa kontekstissa on mahdollisuus sukeltaa syvemmälle tähän kiihdyttävään keskustelualueeseen. Keskustelu, joka on kaiken rikosoikeusjärjestelmän ydin. Ohjelma yhdistää EU: n jäsenvaltioiden kansalliset rikosoikeusjärjestelmät EU: n rikoslakiin, EU: n perustuslakiin, mukaan lukien perusoikeuslaki, ja EU: n hallintolakiin. Se syventää tietosi EU: n rikosoikeudesta. Siinä analysoidaan vuorovaikutusta muiden EU: n jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden (kuten Yhdysvaltojen) rikosoikeusjärjestelmien kanssa uusien, innovatiivisten täytäntöönpanoyhteistyömuotojen puitteissa. Siinä tutkitaan kansallisen rikosoikeuden suhteita voimakkaasti kasvavaan määrään EU: n täytäntöönpanovirastoja. Tämä ainutlaatuinen ja innovatiivinen ohjelma tarjoaa inspiroivan älyllisen haasteen sekä alustan palkitsevalle lailliselle uralle kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla.

"Haastamme opiskelijamme tutkimaan, miten rikosoikeusjärjestelmät voivat sopeutua muuttuviin ja muuttuviin vaatimuksiin, joita nämä järjestelmät nykyään kohtaavat."

Professori dr. Michiel Luchtman

Ohjelman sisältö

Oikeustieteen maisteri eurooppalaisessa rikosoikeudessa globaalissa ympäristössä keskittyy:

 • Rikosoikeuden perustuslailliset perusteet eurooppalaisessa ympäristössä, mukaan lukien perusoikeuksien ulottuvuus sekä puolustusoikeuksien ja suojatoimenpiteiden yhdenmukaistaminen;
 • EU: n lainsäädännön vaikutukset kotimaiseen rikosoikeuteen ja sen suhteisiin hallinnollisen lainvalvontaan sellaisilla aloilla kuin rahanpesun torjunta, talouspetokset ja muut vakavat rajat ylittävät rikokset;
 • Eri oikeudelliset järjestelmät valtioiden rajat ylittävään yhteistyöhön ja tietojenvaihtoon, mukaan lukien eurooppalainen pidätysmääräys ja eurooppalainen tutkintamääräys;
 • Kansallisten rikosoikeuksien ja EU: n viranomaisten, kuten Eurojustin, ja Euroopan syyttäjänviraston suhteet;
 • Euroopan rikosoikeuden ja sen globaalin tilanteen välinen suhde (ulkoinen ulottuvuus).

Tämä yhden vuoden maisteriohjelma alkaa syyskuussa. Lukuvuosi koostuu:

 • Pakollinen osa (45 EC), joka sisältää pakolliset neljä pääkurssia (30 EC) ja valinnaiset moduulit (Capita Selecta) (15 EC).
 • Tutkimuksen ja tutkielman kehitys (15 EC).

Ohjelman tavoitteet

Osallistuminen tähän ohjelmaan Utrecht University on mahdollisuus:

 • Hanki syvällinen tieto EU: n rikosoikeudesta ja sen vuorovaikutuksesta kansallisten rikosoikeusjärjestelmien kanssa.
 • Luodaan vakaa perusta asianmukaisille kysymyksilleen, kuten EU: n vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen perustuslailliset perustat, rikoslain ja rankaisevan hallinnollisen oikeuden yhdenmukaistaminen.
 • Ymmärtää EU: n politiikan ja oikeudelliset välineet rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi ja toisaalta ihmisoikeuksien turvaamiseksi.
 • Opi navigoimaan monimutkaisessa rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön verkossa.
 • Ymmärtää Euroopan rikosoikeuden ja sen globaalin tilanteen välinen suhde;
 • Suorita oma tutkimus rikosoikeuden eurooppalaistumiseen ja arvioi maasi rikosoikeusjärjestelmän roolia tällä maisemalla;
 • Valmistaudu oikeudelliseen käytäntöön ja kehitä suullista ja kirjallista esitystaitojasi tapaustutkimusten, oikeusistuimien ja simuloitujen neuvottelujen avulla;
 • Syventää nopeasti tietosi EU: n rikosoikeuden erityisaloista perustana tulevaisuuden oppimiseen;
 • Kehittää kriittinen, reflektiivinen asenne, mukaan lukien kyky antaa ja saada palautetta, myös yhteiskunnallisissa keskusteluissa;
 • Tule osaksi eurooppalaisen rikosoikeuden täytäntöönpanojärjestelmien uuden alan avantgardea;
 • Valmistaudu jännittäviin uramahdollisuuksiin kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla.

Yhteenveto

 • tutkinto:
  • Otsikko: LLM
  • Maisterin tutkinto: Eurooppalaki
  • Ohjelma: Eurooppalainen rikosoikeus globaalissa kontekstissa
 • Akkreditointi: NVAO: n akkreditoima
 • Croho-koodi: 60602
 • Opetuskieli: englanti
 • Osa- tai kokopäiväinen tila: Kokopäiväinen
 • Kesto: 1 vuosi
 • Laajuus: 60
 • Opintojen aloitus: syyskuu 2020
 • Hakemuksen määräaika:
 • Hollantilaiset ja EU / EER-opiskelijat: 1. kesäkuuta
 • Muut kuin EU / ETA-maat: 1. huhtikuuta
 • Lukukausimaksut:
 • Hollantilaiset ja muut EU / ETA-alueen opiskelijat (lakisääteinen maksu 2020-2021, kokopäiväinen): 2 143 euroa
 • EU: n ulkopuoliset tai ETA-alueen opiskelijat (institutionaalinen maksu): 2020–2021: 17 078 euroa
 • Tiedekunta: Oikeustiede, talous ja hallinto
 • Tutkijakoulu: Oikeustiede, talous ja hallinto

Uramahdollisuudet

Tämä erikoistunut maisteriohjelma on suunniteltu valmistamaan sinua nykypäivän dynaamiseen, nopeasti muuttuvaan ja globalisoituneempaan oikeudelliseen ympäristöön. Seuraa linkkiä lukeaksesi lisää mahdollisista uramahdollisuuksista kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla.

Viimeksi päivitetty Elo 2020

Oppilaitoksesta

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of int ... Lue lisää

Founded in 1636, Utrecht University is an esteemed international research university, consistently positioned number one in The Netherlands, 14th in continental Europe and the worldwide top 100 of international rankings, and member of the renowned European League of Research Universities. Näytä vähemmän